adwokat Olsztyn

adwokat w Olsztynie

dobry adwokat Olsztyn

dobry adwokat w Olsztynie

Adwokat Andrzej Urbanowicz – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2001r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, w latach 1999-2006 pracownik wydziału prawa i administracji uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz w zakresie prowadzenia spraw karnych. Biegła znajomość języka angielskiego.
Adwokat doktor Paweł Łobacz – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1999-2010 wykonywał zawód prokuratora w jednostkach organizacyjnych prokuratury różnego szczebla. Prowadził zajęcia szkoleniowe z aplikantami prokuratorskimi (m.in. z zakresu pozakodeksowych przepisów karnych i postępowania cywilnego). Jako prokurator prowadził najpoważniejsze postępowania związane z przestępczością gospodarczą oraz kryminalną. Po zrzeczeniu się stanowiska prokuratora wykonywał zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. W 2011 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu postępowania karnego. Biegła znajomość języka angielskiego.