adwokat Olsztyn

adwokat w Olsztynie

dobry adwokat Olsztyn

dobry adwokat w Olsztynie

Nasz Zespół doświadczonych prawników oferuje kompleksowe usługi w postaci porad prawnych, analiz i opinii, prowadzenia negocjacji, reprezentowania Klientów przed instytucjami i urzędami, a także w sporach przed Sądami.
Kancelaria Adwokacka Urbanowicz-Łobacz zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie:
Prawo karne
 • porady prawne z zakresu prawa karnego;
 • obrona i zastępstwo na każdym etapie postępowania karnego i karno-skarbowego (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze); podejmujemy się obrony w sprawach o przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego;
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania; obrona w sprawach o wykroczenia;
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu wykonawczym.
Prawo cywilne
 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego (klienci indywidualni i podmioty gospodarcze);
 • przygotowywanie pism procesowych i projektów umów;
 • postępowania z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, kontraktowej i deliktowej, służebności, sprawy spadkowe, sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego;
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego;
 • zastępstwo procesowe.
Prawo gospodarcze
 • porady prawne z zakresu prawa gospodarczego;
 • przygotowywanie pism procesowych i projektów umów;
 • ocena planowanych procesów gospodarczych pod kątem ich zgodności z polskim prawem;
 • zastępstwo procesowe.
Prawo rodzinne
 • porady prawne z zakresu prawa rodzinnego;
 • postępowania ze stosunków między małżonkami (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej);
 • sprawy o ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa;
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, kontakty rodziców z dziećmi;
 • przysposobienie;
 • alimentacja;
 • zastępstwo procesowe.
Prawo pracy
 • porady prawne z zakresu prawa pracy;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • roszczenia pracownicze;
 • reprezentacja pracodawcy;
 • projekty umów o pracę.
Prawo administracyjne
 • zastępstwo we wszelkich sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi.